ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το Red West είναι ένα σύγχρονο εγχείρημα ενημέρωσης στην Ελλάδα

Στόχος μας είναι η ενημέρωση των πολιτών της ευρύτερης περιοχής για θέματα πολιτικής επικαιρότητας και η ανάδειξη ζητημάτων που σχετίζονται με την πολιτική, καλλιτεχνική και σεξουαλική δραστηριότητα της χώρας.
Προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα μιας τέτοιας ανεξάρτητης προσπάθειας είναι η δική σας συμμετοχή, χωρίς αποκλεισμούς και προαπαιτούμενα.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας ένα e-mail στη φόρμα που ακολουθεί: